Şube Yönetim Kurulu

Şube Başkanı

Zafer Aydın

Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Musa Öz

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Adem Kırkulak

Kaynak Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Nurullah Gümüş

Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Kadir Karakuş

Şube Sekreteri

Abdullah Furtana

Üye

Kasım Güngör

Kapalı