Değerlerimiz

degerlerimiz

Güven

Cemiyetin paydaşlarıyla ilişkileri güvene dayanır. Cemiyet bu güveni zedeleyecek hiç bir oluşum, söylem ve eylemin içinde yer almaz, tarafı olmaz.

Gönüllülük & Fedakarlık

İlim Yayma Cemiyeti için gönüllülük ve fedakarlık: yaptığı işi inanarak, isteyerek ve hakkını vererek “Rıza-ı Bari” için yapmaktır.

Samimiyet

Cemiyet bünyesinde yürütülen insan ilişkileri: iyi niyet, nezaket ve kardeşlik çerçevesinde yürütülür.

Vefa

İlim Yayma Cemiyeti için vefa: hizmetleri ve katkılarıyla cemiyetin amaç ve değerlerini ihlasla yaşatarak, kurumu bugüne ve geleceğe taşıyanları hatırlamak, dostluk bağlarını canlı tutmaktır.

Emanet & Ehliyet

Cemiyet mensupları ve yöneticileri, her türlü kaynağın kendisine bir emanet olduğu bilinciyle hareket eder. Elindeki kaynakları en uygun amaçlar için etkin ve verimli bir şekilde kullanır.

Kuşatıcılık

Cemiyet hizmetlerini: amaçları doğrultusunda ve imkanları ölçüsünde, ihtiyaç sahiplerine ayrım gözetmeksizin sunar.

Kapalı